Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty for You verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beauty for You, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty for You verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Beauty for You, Oude Telgterweg 156, 3853 PH te Ermelo, tel: 06-54695350, KvK 54175542 De salon is bereikbaar via info@beautyforyouermelo.nl of 06-54695350

2. Welke gegevens verwerkt Beauty for You en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer, e-mailadres

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformuliere)

e) Voor – en na foto’s

2.2 Beauty for You verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beauty for You;

c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels, voeten of wenkbrauwen worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Beauty for You gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Beauty for You Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Beauty for You verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Beauty for You passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beauty for You gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Beauty for You kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty for You zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Beauty for You uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beauty for You via info@beautyforyouermelo.nl of via 06-54695350

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief